Kotisairaanhoidon maksut

Kotisairaanhoidon maksut eivät sisälly maksukattoon.

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä käyttäjän maksukyvyn (bruttotulot) sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelujen käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Potilaan saadessa vain kotisairaanhoitoa, kyseessä olevan alueen palveluesimies tekee maksupäätöksen ja hyvinvointitoimialan maksutoimisto hoitaa laskutuksen.

Omaishoidettavalla on oikeus maksuttomaan kotisairaanhoitoon, jollei hän kykene asioimaan terveysasemalla tai muutoin hoidettavan hoidollinen tilanne on vaativa.