Lyhytaikainen laitoshoito ja tilapäishoito

Sairaalahoito, lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisesti (alle 3 kk) sairaalahoidossa olevalta hoidosta ja ylläpidosta peritään 48,90 euron maksu per hoitopäivä 1.1.2018 alkaen. Myös kotiinlähtöpäivä on maksullinen. Maksukaton ylittymisen jälkeen hinta laskee 22,50 euroon  hoitopäivältä. (Jos laitoshoito tulee kestämään yli kolme kuukautta, asiakkaalle tehdään päätös pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja pitkäaikaisen laitoshoidon kuukausimaksupäätös, joka perustuu asiakkaan tuloihin.)

Maksua ei peritä:

  • Alle 18-vuotiaalta siltä osin kun hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän
  • Täysiltä lomapäiviltä

Tilapäishoito

Tilapäishoito ei kerrytä maksukattoa. Hinta hoitopäivältä on 22,00 euroa (Hemmet, Kotikunnas, Liinahaka, Mäntyrinne, Portsakoti, Runosmäki).