Maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuotuinen asiakasmaksukatto.

Maksujen kertymäkausi on kalenterivuosi 1.1. - 31.12. Kertymä määräytyy hoitojakson mukaan, ei laskun eräpäivän tai maksupäivän.

Maksukatto on  691,00 euroa vuonna 2017. Maksukaton täytyttyä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat asiakkaille pääsääntöisesti maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 euron ylläpitomaksu hoitopäivältä. Alle 18-vuotiaalta ei saa periä ylläpitomaksuakaan.

Jos palvelun käyttäjä on maksanut maksukattoon sisältyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista enemmän kuin 691,00 euroa kalenterivuoden aikana, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin - poikkeuksena lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu.

Maksukattoa kerryttävät maksut

 • Lyhytaikainen laitoshoito (tilapäishoito, hinnaltaan 22 euroa hoitopäivältä, ei kerrytä maksukattoa)
 • Poliklinikkakäynnit
 • Päivystyskäynnit
 • Päiväkirurgia
 • Käyntimaksut ja vuosimaksut terveyskeskuslääkärin luona
 • Fysioterapia
 • Yö- ja päivähoito
 • Kuntoutushoito
 • Sarjahoito ja kotisairaala
 • Suun ja leukojen erikoissairaanhoito
 • Kunnan antamalla maksusitoumuksella saadut ostopalvelut

Maksukattoa ei kerrytä

 • Hammashoito
 • Sairaankuljetus
 • Lääkärintodistukset
 • Yksityinen terveydenhuolto tai yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
 • Tulosidonnaiset maksut mukaan lukien kotihoito
 • Maksut, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella

Kelan korvaamille matka- ja lääkekustannuksille on oma kalenterivuosittainen kattonsa. Lisätietoa saa Kelasta.

Asiasanat: