Maksukatto

Yhteystiedot

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto, joka 1.1.2019 alkaen on 683,00 euroa (sama kuin vuonna 2018). Maksukattoa kerryttävää yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kalenterivuoden (1.1. - 31.12.) aikana kertyneet maksut. Kertymä määräytyy hoitojakson mukaisesti, ei laskun eräpäivän tai maksupäivän.

Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta kyseisen kalenterivuoden loppuun asti, poikkeuksena lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävä enintään 22,50 euron hoitopäivämaksu, niin sanottu ylläpitomaksu 1.1.2019 alkaen (sama kuin vuonna 2018).

Jos palvelun käyttäjä on maksanut maksukattoon sisältyvistä palveluista enemmän kuin 683,00 euroa kalenterivuoden aikana, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin - poikkeuksena lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu.

Maksukattoa kerryttävät maksut

 • Käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
 • Poliklinikkakäynnit
 • Lyhytaikainen laitoshoito (ei tilapäishoito, jonka hoitopäivämaksu on tällä hetkellä 22 euroa)
 • Sarjahoito, mukaan lukien kotisairaala
 • Yö- ja päivähoito
 • Kuntoutushoito
 • Yö- ja päivähoito
 • Kuntoutushoito
 • Fysioterapia

Maksut, jotka eivät kerrytä maksukattoa

 • Hammashoito
 • Sairaankuljetus
 • Lääkärintodistukset
 • Yksityinen terveydenhuolto tai yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
 • Tulosidonnaiset maksut mukaan lukien kotihoito
 • Maksut, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella

Kelan korvaamille matka- ja lääkekustannuksille on oma kalenterivuosittainen kattonsa. Lisätietoa saa Kelasta.

Asiasanat: