Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään omiin tuloihin perustuva asiakasmaksu. Maksu on 85 % kuukauden nettotuloista, kun pitkäaikaisessa laitoshoidossa on pienempituloinen puoliso, molemmat puolisot tai yksin asunut.

  • Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suurempituloinen puoliso, hoitomaksu on 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.
  • Minimikäyttövara on 108 euroa kuukaudessa (1.1.2018).
  • Maksua ei peritä yli viiden päivän poissaoloista (loma), mutta se peritään viideltä ensimmäiseltä päivältä. Jos laitoshoidon keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Maksutoimistosta lähetetään tulotiedustelu asiakkaan asioidenhoitajalle, kun päätös pitkäaikaisen laitoshoidon alkamisesta on tehty. Palautusaikaa tuloselvitykselle annetaan noin kaksi viikkoa. Tarvittaessa asioidenhoitaja voi pyytää maksutoimistosta ohjeistusta sekä lisäaikaa tulojen selvittämiselle.

Lisätietoja maksutoimistosta klo 9 - 13
puhelin 040 486 9491