Poliklinikkakäyntien maksut

Poliklinikkakäynneistä peritään 41,20 euroa riippumatta siitä, onko kysymyksessä lääkärillä käynti vai esimerkiksi muun terveydenhuollon henkilön itsenäisesti suorittama toimenpide.

Jos potilas lähetetään samana päivänä toiselta poliklinikalta toiselle, peritään vain yksi maksu.

Jos henkilö välittömästi poliklinikkakäynnin jälkeen otetaan sairaalaan hoidettavaksi, peritään poliklinikkamaksun sijaan laitoshoidon maksu.

Joissain erikoistapauksissa poliklinikkamaksua ei peritä. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi vuodeosastopotilaat, rintamaveteraanit tai lasten lakisääteiset erityistutkimukset.