Sarjahoidon asiakasmaksut

Sarjassa annettavasta hoidosta peritään hoitokertaa kohti 11,40 euroa (1.1.2018). Maksu sisältyy maksukattoon.

Maksu peritään:

  • sarjassa annettavasta toimintaterapiasta
  • sarjassa annettavasta fysioterapiasta
  • muista sarjassa annettavista hoidoista
  • erikoissairaanhoidon poliklinikoilla annettavasta hyposensibilisaatiohoidosta (korvapoliklinikka), puhe- ja äänihäiriö- sekä sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta.

Maksua ei peritä:

  • alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta
  • terveyskeskuksessa annetusta hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriöhoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta
  • apuvälineiden sovituksista
  • ryhmähoidosta.

Maksu voidaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Lisätietoja saa hoitoa antaneesta toimipisteestä.