Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa

Lisätietoja

Suun terveydenhuollossa hoitotakuu velvoittaa järjestämään tarpeelliseksi todetun, kiireettömän hoidon, kohtuullisessa ajassa. Hoidon järjestäminen voi kuitenkin viedä enintään kuusi (6) kuukautta.

Odotusaika suun terveydenhuoltoon

Kiireetön hoito:
noin 3 kuukautta.

Kiireettömään hoitoon odottavien potilaiden määrä 5.9.2017:
10.

Kiireettömään hoitoon yli 6 kuukautta odottaneiden määrä 5.9.2017:
0.