Sosiaaliasiamies

Käyntiosoite: 
Yliopistonkatu 30
20100 Turku

Puhelin:

Puhelin (02) 262 6171
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000
Sähköposti: 
sosiaaliasiamies@turku.fi

Aukioloajat

Puhelinaika

Ma - To 10:00 - 12:00

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on lakisääteistä ja sitä määrittelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista eli asiakaslaki.

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Hän avustaa tarvittaessa sosiaalihuollon palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä. Sosiaalihuollon palveluita ovat muun muassa ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, lastensuojelu, päihdehuolto, vanhustenhuolto, vammaispalvelut, kotihoito, omaishoidon tuki, lasten päivähoito ja lapsen huoltoon ja elatukseen liittyvät kunnan palvelut. Sosiaaliasiamies on puolueeton ja riippumaton. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies ei vastaa mm. Kelan, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palveluista.

Toimipisteet

Toimipisteet

Sosiaaliasiamiehen toimisto (sosiaaliasiamies)

Asiakkaalle, joka on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun

Sosiaaliasiamiehen puhelinaika on maanantaista torstaihin klo 10.00-12.00, p. 02 262 6171.

Asiakastapaamisesta sovitaan puhelimitse etukäteen. Sosiaaliasiamiehen tavoittaa sähköpostitse osoitteella sosiaaliasiamies(a)turku.fi

Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala