Kotihoidon asiakasmaksut

Käyntiosoite: 
Humalistonkatu 7b
20100 Turku

Puhelin:

Suomenkielinen palvelu (02) 262 6172
Ruotsinkielinen palvelu 050 373 1037
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000

Aukioloajat

Suomenkielinen palvelu

Ma - Pe 09:00 - 15:00

Erityisaukioloajat

Ruotsinkielinen palvelu

Ma - Ma 09:00 - 12:00
Ti - Ti 09:00 - 12:00
Ke - Ke 09:00 - 12:00
To - To 09:00 - 12:00
Pe - Pe 09:00 - 12:00
Sähköposti: 
ikaihmisten.palvelutori@turku.fi

Kotihoidon maksut määräytyvät palveluluokan, henkilölukumäärän ja maksukyvyn perusteella, kun kyseessä on säännöllinen ja jatkuva kotona annettava apu.

Asiakkaan kuukausimaksu lasketaan tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön kaikki tulot.

Jos henkilö on sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon asiakas, maksun perustana on näiden kaikkien palveluiden yhteenlaskettu tuntimäärä, joka on määritelty asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Kotihoidon palveluluokat ovat

 • 1. palveluluokka = viikoittainen avustava kotihoito (alle 5 h/kk)
 • 2. palveluluokka = viikoittainen tuettu kotihoito (6 - 10 h/kk)
 • 3. palveluluokka = päivittäinen kotihoito (11 - 25 h/kk)
 • 4. palveluluokka = tehostettu kotihoito (26 - 50 h/kk)
 • 5. palveluluokka = tehostettu kotihoito (yli 50 h/kk)

Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Perhekoko 1 henkilöä, tuloraja 573 €

 • 1. palveluluokka 10,5 %
 • 2. palveluluokka 13 %
 • 3. palveluluokka 21 %
 • 4. palveluluokka 32 %
 • 5. palveluluokka 35 %

Perhekoko 2 henkilöä, tuloraja 1057 €

 • 1. palveluluokka 9,5 %
 • 2. palveluluokka 12 %
 • 3. palveluluokka  16 %
 • 4. palveluluokka  21 %
 • 5. palveluluokka  22 %

Esimerkki maksusta

Pariskunnalla käy kotihoitaja kerran viikossa ja he kuuluvat 2. palveluluokkaan (6 - 10 h/kk). Pariskunnan bruttotulot ovat 1500 €/kk. Heidän tuloistaan vähennetään 1057 €, joka on kahden hengen talouden tuloraja (1500 - 1057 = 443 €). Jäljelle jääneestä osuudesta lasketaan palveluluokan mukainen prosentti, joka heidän tapauksessaan on 12 % (443 € x 0,12 = 53,16 €). Pariskunta maksaa kotihoidostaan 53,16 € kuukaudessa.

1500 € - 1057 € = 443 €
443 € x 12 % = 53,16 €
Palvelumaksu on 53,16 euroa kuukaudessa.

Asiasanat: