Kotihoidon asiakasmaksut

Käyntiosoite: 
Humalistonkatu 7b
20100 Turku

Puhelin:

Suomenkielinen palvelu (02) 262 6172
Ruotsinkielinen palvelu 050 373 1037
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000
Sähköposti: 
ikaihmisten.palvelutori@turku.fi

Aukioloajat

Suomenkielinen palvelu

Ma - Pe 09:00 - 15:00

Erityisaukioloajat

Ruotsinkielinen palvelu

Ma - Pe 09:00 - 12:00

Poikkeusaukioloajat

Palvelutori Poiju on kiinni

23.4.2019
13:00 - 15:00
17.6.2019 - 29.7.2019
09:00 - 09:00

Kotihoidon maksut määräytyvät palveluluokan, henkilölukumäärän ja maksukyvyn perusteella, kun kyseessä on säännöllinen ja jatkuva kotona annettava apu.

Asiakkaan kuukausimaksu lasketaan tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön kaikki tulot.

Jos henkilö on sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon asiakas, maksun perustana on näiden kaikkien palveluiden yhteenlaskettu tuntimäärä, joka on määritelty asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Kotihoidon palveluluokat ovat

 • 1. palveluluokka = viikoittainen avustava kotihoito (alle 5 h/kk)
 • 2. palveluluokka = viikoittainen tuettu kotihoito (6 - 10 h/kk)
 • 3. palveluluokka = päivittäinen kotihoito (11 - 25 h/kk)
 • 4. palveluluokka = tehostettu kotihoito (26 - 50 h/kk)
 • 5. palveluluokka = tehostettu kotihoito (yli 50 h/kk)

Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Perhekoko 1 henkilöä, tuloraja 576 €

 • 1. palveluluokka 10,5 %
 • 2. palveluluokka 13 %
 • 3. palveluluokka 21 %
 • 4. palveluluokka 32 %
 • 5. palveluluokka 35 %

Perhekoko 2 henkilöä, tuloraja 1063 €

 • 1. palveluluokka 9,5 %
 • 2. palveluluokka 12 %
 • 3. palveluluokka  16 %
 • 4. palveluluokka  21 %
 • 5. palveluluokka  22 %

Esimerkki maksusta

Pariskunnalla käy kotihoitaja kerran viikossa ja he kuuluvat 2. palveluluokkaan (6 - 10 h/kk). Pariskunnan bruttotulot ovat 1500 €/kk. Heidän tuloistaan vähennetään 1063 €, joka on kahden hengen talouden tuloraja (1500 - 1063 = 437 €). Jäljelle jääneestä osuudesta lasketaan palveluluokan mukainen prosentti, joka heidän tapauksessaan on 12 % (437 € x 0,12 = 52,44 €). Pariskunta maksaa kotihoidostaan 52,44 € kuukaudessa.

1500 € - 1063 € = 437 €
437 € x 12 % = 52,44 €
Palvelumaksu on 52,44 euroa kuukaudessa.

Asiasanat: