Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat palvelut koostuvat sosiaali- ja terveyspalveluista, työllistymistä ja opiskelua tukevista palveluista sekä liikuntaan kannustavista palveluista.

Palveluiden tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä ja hyvinvointia sekä antaa nuorelle edellytykset tasapainoiseen elämään.