Lastensuojelun sijaishuolto

Huostaan otettu lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon, mikä tarkoittaa lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijoitusvaihtoehtoja ovat:

  • perhehoito
  • hyvinvointitoimialan omat lastensuojelulaitokset
  • ammatillinen perhekoti
  • yksityinen tai valtion lastensuojelulaitos

Sijoituksen aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheensä jäseniin ja muihin läheisiinsä. Vanhemmilla on oikeus osallistua lasta koskeviin neuvotteluihin. Sijoitusta arvioidaan säännöllisesti.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan Lastensuojelun sijaishuolto -yksikkö järjestää keskitetysti kaikille sijoituksen tarpeessa oleville turkulaisille lapsille sijoituspaikan.