Ostovoimien ongelmatilanteet

Jos teille ja palveluntuottajalle tulee palvelun takia erimielisyyksiä, yrittäkää ratkaista ne ensisijaisesti keskenänne. Jos ratkaisua ei synny, voitte tehdä kirjallisen valituksen kuluttajariitalautakuntaan.

Reklamaation syynä voi olla esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko. Jos saatte huonoa palvelua, voitte tehdä siitä muistutuksen kunnalle tai olla yhteydessä potilas- tai sosiaaliasiamieheen. Teillä on oikeus tehdä asiasta kantelu esimerkiksi aluehallintovirastoon. Voitte antaa palautetta suoraan palveluntuottajalle tai kunnalle palvelun laadusta ja muista palveluun liittyvistä asioista. Palaute voi olla sekä risuja että ruusuja.