Rintamaveteraanien jalkojenhoito

Yhteystiedot:

Sähköposti palveluntuottajille PSOP-järjestelmää koskevissa teknisissä kysymyksissä: psop@turku.fi

Jalkojenhoitopalveluun liittyviin kysymyksiin vastaa:

Tiina Ajalin, tiina.ajalin@turku.fi p. 0407488570.

Rintamaveteraanien jalkojenhoito on asiakkaalle omavastuuton palvelu. Palvelu tapahtuu joko kotikäyntinä tai palveluntuottajan tiloissa. Turun kaupunki järjestää palvelua lupamenettelyllä 1.5.2017 – 31.12.2019. Hakeutuminen palveluntuottajaksi on avattu, ja mahdollista koko lupamenettelykauden ajan. Palvelu perustuu aina palvelupäätökseen.

Palveluntuottamisen edellytykset

 • Palveluntuottajan tulee kirjautua valtakunnalliseen PSOP-järjestelmään, johon palveluntuottaja kirjaa hinnastonsa, antamansa palvelut. Järjestelmässä tapahtuu jalkojenhoitopalvelun seuranta ja maksatus. (Maksuehto 30 pv netto)
 • Toiminta on lääketieteellisesti asianmukaista ja toiminnassa otetaan huomioon potilasturvallisuusmääräykset.
 • Palveluntuottajan tulee olla Valvirassa rekisteröity jalkojenhoitaja, jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut, tai jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja.
 • Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva potilasvakuutus.
 • Palveluntuottaja vastaa siitä, että:
  • henkilökunnan ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset toteutuvat koko sopimuskauden ajan.
  • henkilökunnan koulutus ja perehtyneisyys vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain säännöksiä.
  • henkilökunnan työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen ehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.
 • Palveluntuottajalle suositellaan riittävän vastuuvakuutuksen ottamista. 

Esimerkki jalkojenhoidosta

Asiakkaalle on myönnetty jalkojenhoitoa 3 kertaa. Asiakas voi itse valita palveluntuottajan hyväksyttyjen jalkojenhoitajien listalta, ja haluaako palvelun kotona vai palveluntuottajan tiloissa. Asiakas antaa palveluntuottajalle kunnan myöntämän ostovoiman tunnisteen, jonka perusteella palveluntuottaja kirjaa asiakkaalle käynnin PSOP-järjestelmään. Järjestelmä hoitaa maksatuksen automaattisesti palveluntuottajalle kunnan maksuehdon mukaisesti.

 

Yhteystiedot:

Sähköposti palveluntuottajille PSOP-järjestelmää koskevissa teknisissä kysymyksissä: psop@turku.fi

Jalkojenhoitopalveluun liittyviin kysymyksiin vastaa:

Tiina Ajalin, tiina.ajalin@turku.fi p. 0407488570.