Isyyden selvittäminen

Käyntiosoite: 
Puutarhakatu 14 A, 5. kerros
20100 Turku

Puhelin:

Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000

Aukioloajat

Aukioloajat

Ma - Pe 09:00 - 12:00 ja 13:00 - 16:00

Erityisaukioloajat

puhelinaika

Ma - Pe 09:00 - 10:00

Lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde todetaan ja vahvistetaan isyyslain säännösten mukaisesti.  Isyyden vahvistamisella saattaa olla useassa tapauksessa huomattava merkitys lapsen kehitykselle. Lapsella on katsottava olevan periaatteessa aina oikeus tietää, ketkä ovat hänen todelliset vanhempansa. Lainsäädännön tarkoituksena on turvata lapselle oikeus tietää todelliset sukulaissuhteensa kumpaankin vanhempaansa.

Aviomies on lapsen isä, kun vanhemmat ovat avioliitossa lapsen syntyessä. Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, lapsen isyys voidaan vahvistaa tunnustamisella, jonka maistraatti hyväksyy tai tuomioistuimen päätöksellä.

Jos vanhemmat vihitään lapsen syntymän jälkeen, eikä isyyttä ole vielä tunnustettu, isyys on aina silti tunnustettava. Muussa tapauksessa lapsella ei ole virallista isää.

Isyys on mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Aika tunnustamista varten varataan raskausviikolle 30–32. Kun isyys on epäselvä, tunnustamista ei ole voitu vastaanottaa neuvolassa tai muutoin vanhempien niin halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.  Henkilöllisyyden varmentamiseksi on lastenvalvojalle esitettävä henkilöllisyystodistus (passi/henkilökortti/ajokortti).

Lastenvalvoja voi selvittää avioliitossa syntyneen lapsen isyyden, jos aviopari yhdessä pyytää isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä.