Isyyslaki ja isyyden selvittäminen

Lastenvalvojan tehtävänä on isyyslain mukaan isyyden selvittäminen silloin, kun lapsen äiti ei ole avioliitossa lapsen syntyessä. Lastenvalvoja saa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan maistraatilta. Lastenvalvoja lähettää tiedon saatuaan äidille kutsun saapua lastenvalvojan luo isyyden selvittämistä varten.

Isyyden selvittäminen nopeutuu, mikäli äiti asioi lastenvalvojan luona yhdessä lapsen isän kanssa. Tällöin isyyden selvittäminen ja tunnustaminen voidaan tehdä tällä asiakaskäynnillä.

Jos äiti asioi yksin, lastenvalvoja lähettää isäksi nimetylle miehelle kutsun saapua neuvotteluun isyyden selvittämiseksi. Miehellä on mahdollisuus tapaamisella esittää tehtäväksi maksuttoman oikeusgeneettisen tutkimuksen isyyden varmentamiseksi.

 Äiti ei voi vastustaa isyyden selvittämistä.

Lastenvalvoja voi selvittää avioliitossa syntyneen lapsen isyyden, jos puolisot, yhdessä pyytävät isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä. Lastenvalvoja voi selvittää isyyden myös silloin, kun toinen mies on tunnustanut tai ilmoittanut aikovansa tunnustaa avioliiton aikana syntyneen lapsen, ja lapsen äiti ja aviomies hyväksyvät isyyden selvittämisen.

Lapsen isyyden voi tunnustaa jo ennen lapsen syntymää neuvolakäynnin yhteydessä.

 

Asiasanat: