Lapsen elatus

Käyntiosoite: 
Puutarhakatu 14 A, 5. kerros
20100 Turku

Puhelin:

Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000

Aukioloajat

Aukioloajat

Ma - Pe 09:00 - 12:00 ja 13:00 - 16:00

Erityisaukioloajat

puhelinaika

Ma - Pe 09:00 - 10:00

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan molemmilla vanhemmilla on velvollisuus elättää lastaan. Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona, voidaan vahvistaa  lapselle suoritettava elatusapu. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi huolehtii elatusvastuustaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla.

Elatusavusta neuvoteltaessa lastenvalvojan tapaamisella olisi hyvä olla mukana asiapaperit tuloista, menoista ja varallisuudesta samoin kuin lapsen kuluista (kts. ohje infolaatikosta).

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta lapsen elatuksen tarpeen ja oman elatuskykynsä mukaan. Oikeusministeriö on antanut ohjeen lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien elatuskyvyn arvioimisesta. Elatusapumaksun tason arviointia varten voidaan laatia oikeusministeriön ohjeen mukainen laskelma, jonka antamaa ehdotusta vanhemmat voivat käyttää apuna neuvoteltaessa lastenvalvojan luona elatusavun määrästä.

Vanhemmat voivat myös itse tehdä laskelman internetissä. Lähtökohtaisesti lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeenkin vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli tämä katsotaan kohtuulliseksi (koulutusavustus).

Toimipisteet

Toimipisteet
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Palvelun kieli: 
Suomi
Ruotsi

Aukioloajat

Aukioloajat (puhelinaika ma-pe 9 - 10)

Ma - Pe 09:00 - 16:00