Isyyden vahvistamisen oikeusvaikutukset

Isyyden vahvistamisella lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin avioliitossa syntynyt lapsi.  Lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde, joka merkitään väestörekisteritiedostoon. Sukulaisuussuhde syntyy myös lapsen ja isän sukulaisten välille isyyden vahvistamisella.  

Lapsella on oikeus käyttää isänsä sukunimeä ja oikeus tavata isäänsä. Lapsella on oikeus saada elatusta isältään 18-vuotiaaksi asti ja tämän jälkeenkin oikeus saada elatusta koulutustaan varten. Lapsi saa perintöoikeuden isänsä ja tämän sukulaisten jälkeen ja heillä on myös perintöoikeus lapsen jälkeen.  Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos isä kuolee.

Lapsen huoltajana on isyyden vahvistamisen jälkeenkin vain äiti. Vanhemmat voivat halutessaan tehdä yhteishuoltosopimuksen lastenvalvojan luona isyyden tunnustamisen yhteydessä.

Vanhemmat voivat tehdä yhteishuoltosopimuksen myös neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä.

Asiasanat: