Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Käyntiosoite: 
Puistokatu 2, sisäpiha, 2. krs.
20100 Turku
Puhelin: 
(02) 262 6245, 044 907 2448
Sähköposti: 
sovittelu@turku.fi

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Sovittelu on maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, selvittää asiaa rakentavalla tavalla, vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun ja sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Aloite sovitteluun

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle rikoksen tai riidan osapuoli, vajaavaltaisen huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymisestä.