Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voi tehdä lapsesta tai aikuisesta, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen.

Syitä tuen tarpeen arvioimiselle voivat olla esimerkiksi:

  • huoli lapsen arjen sujumisesta, koulunkäynnistä tai terveydenhuollon toteutumisesta
  • lapsen ja vanhemman väliset ristiriidat
  • vanhemman jaksamattomuus
  • aikuisen elämänhallinnan haasteet
  • ikäihmisen kotona selviytymisen haasteet
  • lapsi tai aikuinen tarvitsee sosiaalipalveluita arjen sujumiseksi

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto vai ilmoitus?

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä lapsen ja huoltajien tai aikuisen itsensä kanssa. Lapsen huoltaja voi myös itse tehdä yhteydenoton lapsestaan tai aikuinen/lapsi itsestään, jos hän kokee tarvitsevansa tukea. Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitusvelvollisten on tehtävä viipymättä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä. Myös muu, kuin ilmoitusvelvollinen voi tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen.

Ilmoittajan ei ole välttämätöntä tietää, tekeekö hän ilmoituksen lastensuojelulain tai sosiaalihuoltolain mukaan. Tärkeintä on olla yhteydessä sosiaalihuoltoon ja kertoa herännyt huoli tai mahdollinen palvelun tarve eteenpäin.

Mitä tapahtuu ilmoituksen jälkeen?

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai ilmoituksen perusteella arvioidaan lapsen tai aikuisen kokonaistilanne ja tuen tarve. Tällä tavoin lapselle tai aikuiselle voidaan tarjota hänen tarvitsemiaan sosiaalipalveluita tai ohjata muuhun palveluun.

Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai ilmoitus.

Miten ja minne sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai ilmoitus tehdään?

Kirjallisesti:
Turun sosiaalipäivystys
PL 670
20101 Turku
Fax (02) 262 6626

Puhelimitse:

  • Virka-aikaan (arkisin klo 8.30 - 15.30) sosiaalipäivystykseen p. (02) 262 6003.
  • Virka-ajan ulkopuolella välitöntä puuttumista vaativissa tilanteissa hätäkeskukseen (112). Hätäkeskus ohjaa ilmoituksen sosiaalipäivystykseen.

Sosiaalipäivystystä voi konsultoida sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa tai ilmoitusta koskien virka-aikana puhelimitse.