Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö

Avohuollon sosiaalityö on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmilleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja erityiseen suojeluun ei toteudu tai on syytä pelätä sen jäävän toteutumatta.

Sosiaalityöntekijä selvittää yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestää tukitoimia ja palveluja sekä seuraa ja arvioi niiden toteutumista ja vaikuttavuutta.