Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia toimintakykyyn
  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla työtoimintaa ja muita palveluja

Kuntouttava työtoiminta on suunnattu pitkäaikaistyöttömille, jotka eivät ole saaneet työpaikkaa työvoimahallinnon toimenpiteiden kautta.