Tukityöllistyminen

Käyntiosoite: 
Käsityöläiskatu 10
20100 Turku

Puhelin:

040 183 9233
(02) 330 000

Fax:

(02) 262 5075

Tukityön tarkoituksena ja tavoitteena on työkokemuksen kartuttaminen, työmarkkinavalmiuksien kohentaminen tai koulutukseen pääseminen.

Työllistetyn

  • osaaminen ja työllistymisedellytykset lisääntyvät
  • itsenäinen taloudellinen toimeentulo paranee
  • elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edellytykset lisääntyvät sekä
  • pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys vähenee.

Tukityöpaikkoja on julkisessa hallinnossa, yksityisissä yrityksissä ja yhdistyksissä.

Tukityöllistävien työaika

Tukityöllistettävien työaika on 85 % täysimääräisestä työajasta.

Poikkeukset:

  • Velvoitetyöllistettävien työaika on täysimääräinen työaika.
  • Oppisopimuksella työllistettävien työaika on täysimääräinen työaika.

Tukityösuhteen kesto on pääsääntöisesti 6-7 kuukautta. Jakson jälkeen työntekijä saa työtodistuksen.

Tukityöhön sijoitutaan kaupungin työllistymispalvelukeskuksen kautta. Tukityötiimiin saat yhteyden sähköpostitse: