Kouluterveyskysely

THL:n toteuttama Kouluterveyskysely on valtakunnallisesti kattavin lasten ja nuorten elinoloja sekä hyvinvointia selvittävä tutkimus.

Kouluterveyskyselyn  vuoden 2017 perustulokset ovat nyt saatavilla sähköisen tulospalvelun kautta: www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset. Salasanasuojatut oppilaitoskohtaiset tulokset on lähetetty rehtoreille.

Kysely tuottaa monipuolista ja laadukasta seurantatietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta. Sen tuloksia on mahdollista hyödyntää laajalti nuorten parissa tapahtuvassa toiminnassa. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Vertailukelpoisia tietoja on kerätty peruskoulun yläluokkalaisilta vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Peruskoulun alaluokkalaiset ja heidän huoltajansa ovat mukana vuodesta 2017 alkaen.

 

Kouluterveyskyselyn tulosten hyötyjä

  • Antaa nopeasti kokonaiskuvan oman koulun tai oppilaitoksen nuorten hyvinvoinnista.
  • Toimii yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien kehittämisen ja arvioinnin välineenä.
  • Auttaa kohdentamaan terveydenedistämistoimia.
  • Auttaa havaitsemaan myös ne asiat, jotka jo toimivat hyvin.
  • Auttaa ottamaan vaikeita asioita puheeksi.
  • Osallistamalla nuoret tulosten käsittelyyn nuori oppii itse käsiteltävää asiaa sekä vuorovaikutustaitoja.
  • Kunnat voivat hyödyntää tuloksia hyvinvointijohtamisessa.
  • Valtakunnan tasolla Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa.  

    THL:n sivulta ruotsiksi