Kouluterveyskysely

Lisätietoja

Esitteet

Valtakunnallinen Kouluterveyskysely 2019 toteutetaan maalis-huhtikuussa.

Kyselyyn osallistuvat seuraavat ryhmät: 
- perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat 1.–31.3.2019.
- perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaiden huoltajat
  1.3.–30.4.2019.
- perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat 1.–30.4.2019.
- lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.–30.4.2019. 
- ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat
  1.3.–30.4.2019.
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttama Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista maakunnallista, paikallista ja koulukohtaista seurantatietoa eri-ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

Kysely on vapaaehtoinen ja siihen vastataan nimettömästi

Joka toinen vuosi toteutettavan Kouluterveyskyselyn aineisto kerätään tänä vuonna maalis-huhtikuussa. Perusopetuksen 4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat vastaavat kyselyyn sähköisesti koulupäivän aikana opettajan johdolla. Tämän lisäksi 4. ja 5. luokan oppilaiden huoltajien toivotaan vastaavan heille suunnattuun kyselyyn. (Huoltajan lomake)

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja pohjoissaameksi. Käytössä ovat myös selkokieliset lyhennetyt lomakkeet suomeksi ja ruotsiksi.

Milloin tulokset ovat käytettävissä?

Perustulokset ovat käytettävissä ensi syksynä maksutta THL:n sähköisen raportointijärjestelmän kautta osoitteessa www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset. Salasanalla suojatut oppilaitoskohtaiset tulokset toimitetaan kouluihin ja oppilaitoksiin loppuvuodesta 2019.

Miten Kouluterveyskyselyn tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteossa?

  • Oppilaitokset käyttävät kouluterveyskyselyn tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, opiskeluhuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa.
  • Kunnat hyödyntävät tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa.
  • Valtakunnan tasolla kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi politiikkaohjelmien ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja arvioinnissa.

 

THL:n sivulta ruotsiksi