Kuntoutus ja terapiat

Lomakkeet

Kuntoutuksella parannetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arjessa sekä eri elämän vaiheissa. Kuntoutuksen tavoitteena on myös lisätä asiakkaan osallistumismahdollisuuksia.

Ravitsemusterapeutit auttavat erilaisissa ravitsemukseen ja syömiseen liittyvissä ongelmissa, esimerkiksi erityisruokavaliota vaativissa sairauksissa sekä tilanteissa, joissa esimerkiksi lasten syöminen askarruttaa.