Fysioterapiapalvelut työikäisille ja vanhuksille

Työikäiset ja vanhukset saavat liikkumis- ja toimintakyvyn ongelmiinsa ohjausta ja neuvontaa.

Kuntoutus voidaan toteuttaa fysioterapiayksikössä yksilöllisesti tai ryhmäfysioterapiana. Myös kotikäynnit ovat mahdollisia, jos vanhuksen toimintakyky sitä vaatii. Kotikäynneillä arvioidaan potilaan selviytymistä,  huomioidaan kaatumisriskit sekä arvioidaan mahdolliset apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeet.

Vuodeosastohoidossa olevien potilaiden fysioterapialla tuetaan kokonaishoitoa ja edistetään toipumista akuutin sairauden, vammautumisen tai leikkauksen jälkeisistä liikunta- ja toimintarajoituksista.

Asiasanat: