Fysioterapiapalvelut lapsille ja nuorille

Lasten fysioterapia on lapsen kehityksen sekä liikkumis- ja toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta.

Fysioterapeutti arvioi lapsen terapiatarpeen ja tarvittaessa osallistuu kuntoutussuunnitelman laadintaan. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä lapsen perheen ja lähiverkoston kanssa. Tavoitteena on, että lapsi saavuttaa mahdollisimman hyvän itsenäisen liikkumis- ja toimintakyvyn.

Lasten fysioterapiassa työskentelevien fysioterapeuttien asiakkaita ovat vauva- ja leikki-ikäiset lapset, erityiskoulujen oppilaat sekä lastenneurologisen yksikön asiakkaat.

Apuvälineet

Fysioterapeutti arvioi lapsen apuvälinetarpeen, hankkii tarvittavat apuvälineet, ohjaa niiden käytön sekä osallistuu tarvittaessa asunnonmuutostöiden tarpeen kartoitukseen yhteistyössä vammaispalvelun kanssa.

 

Asiasanat: