Kuntoutuksen asiakasyhteistyö

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka auttaa asiakasta kuntoutusasioiden selvittelyssä. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Tavoitteet pyritään saavuttamaan:

  • lääkinnällisen (erilaiset terapiat, apuvälinepalvelut)
  • sosiaalisen (toimeentulon turvaaminen)
  • ammatillisen (työllistymisen tukeminen, koulutus)
  • kasvatuksellisen (kasvatus, opetus, koulutus)

kuntoutuksen avulla.

Asiakasyhteistyöryhmä auttaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • juokset luukulta toiselle, etkä tiedä kuka viranomainen hoitaa asioitasi,
  • työkykysi on vaarassa tai opintosi eivät suju,
  • kokonaistilanteesi on sekava ja tarvitset monen tahon tukea.

Mikäli kuntoutusasiat eivät etene, asiakkaalla on oikeus saada asia käsiteltäväksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään.

Työryhmään kutsutaan asiakkaan lisäksi pääsääntöisesti lääkäri, sosiaalityöntekijä, kuntoutussihteeri, TE-toimiston työntekijä sekä Kelan työntekijä. Tarvittaessa kutsutaan myös opetushallinnon edustaja ja muita asiakkaalle tärkeitä asiantuntijoita. Asiakas voi halutessaan ottaa työryhmän kokoukseen mukaan myös läheisen tai ystävän.