Veteraanikuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen, jotta hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toimistaan.

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea turkulaiset, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen. Kuntoutus voidaan järjestää joko laitos-, päivä- tai avokuntoutuksena tai jalkojenhoitona. Oikeus laitoskuntoutukseen on vuosittain. Kuntoutushakemuksena on lääkärin kirjoittama lähete, jonka Turun kaupungin hyvinvointitoimialan lääkärit tekevät sähköisesti. Muut kuin hyvinvointitoimialan lääkärit voivat kirjoittaa vapaamuotoisen lähetteen, joka lähetetään postitse osoitteella: Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Lääkinnällinen kuntoutus / Veteraaniasiat PL 1 20701 Turku. Veteraanineuvoja ohjaa, neuvoo ja valmistelee kuntoutuspäätökset. Sotainvalidit ja erityisryhmät (miinanraivaajat, koulutusjoukoissa olleet, sairaanhoitotehtävissä olleet jne.) hakevat kuntoutusta suoraan Valtiokonttorin kautta, lotat Lotta Svärd -säätiön kautta.

Toimipisteet

Toimipisteet

Veteraanien kuntoutus

turkulaiset sotaveteraanit

Puhelin:

veteraanineuvoja Marianne Österman (02) 266 2265
Palvelun toteutustapa: 
Itse tuotettu palvelu
Vastuuorganisaatio: 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala