Psykologipalvelut lasten ja nuorten psykiatriassa

Yhteystiedot

Lasten ja nuorten psykologit palvelevat 0-18-vuotiaita kuntalaisia.

Psykologit ovat osa moniammatillista työryhmää. Keskeisiä työmuotoja ovat psykologiset tutkimukset, perhearvioinnit ja erilaiset psykoterapiat sekä supportiiviset keskustelut.

Erikoissairaanhoitoon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä.

Asiasanat: