Terveyskeskusmaksut

Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä peritään 18 vuotta täyttäneeltä 20,60 euroa. Maksu peritään enintään kolme kertaa vuodessa. Maksu on voimassa myös merimiesterveydenhuollossa.

Terveyskeskusmaksusta vapautetaan ne turkulaiset asiakkaat, jotka esittävät vastaanottokäynnin yhteydessä:

  • voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen
  • Kelan tositteen työttömyysturvan peruspäivärahan tai työmarkkinatuen maksusta
  • rintama- tai rintamapalvelutunnuksen (Kela-kortissa merkintä R)
  • voimassa olevan opiskelijakortin tai oppilaitoksen voimassa olevan todistuksen opiskelusta
  • todistuksen täyden kansaneläkkeen määrästä
  • Kelan todistuksen siitä, että asiakkaalle maksetaan eläkkeen varhennusvähennyksen tai suhteutuksen takia pienempää kuin täyttä kansaneläkettä
  • maksukaton täyttymisen jälkeen saadun vapaakortin.

Maksua ei peritä käynneistä työterveyshuollossa, äitiys- ja lastenneuvoloissa tai kouluterveydenhuollon sairausvastaanotolla.

Lisätietoa terveyskeskusmaksusta saa terveysasemilta. Muista asiakasmaksuista lisätietoa löytyy alla olevasta linkistä.