Terveyskeskusmaksut

Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä peritään 18 vuotta täyttäneeltä 20,90 euroa. (1.12.2016 alkaen) Maksu peritään enintään kolme kertaa vuodessa. Maksu on voimassa myös merimiesterveydenhuollossa.

Terveyskeskusmaksusta vapautetaan ne turkulaiset asiakkaat, jotka esittävät vastaanottokäynnin yhteydessä:

  • voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen
  • Kelan tositteen työttömyysturvan peruspäivärahan tai työmarkkinatuen maksusta
  • rintama- tai rintamapalvelutunnuksen (Kela-kortissa merkintä R)
  • voimassa olevan opiskelijakortin tai oppilaitoksen voimassa olevan todistuksen opiskelusta
  • todistuksen täyden kansaneläkkeen määrästä
  • Kelan todistuksen siitä, että asiakkaalle maksetaan eläkkeen varhennusvähennyksen tai suhteutuksen takia pienempää kuin täyttä kansaneläkettä
  • maksukaton täyttymisen jälkeen saadun vapaakortin.

Maksua ei peritä käynneistä työterveyshuollossa, äitiys- ja lastenneuvoloissa tai kouluterveydenhuollon sairausvastaanotolla.

Lisätietoa terveyskeskusmaksusta saa terveysasemilta. Muista asiakasmaksuista lisätietoa löytyy alla olevasta linkistä.