Tupakkavalvonta

Tupakan ja nikotiininesteiden myynnin valvonnasta ja myyntiluvista vastaa Turun kaupungin alueella terveystarkastaja Satu Ylhäinen.

Tupakan savun aiheuttamista sisäilmahaitoista ja tupakointitiloista vastaa Turun kaupungin alueella terveystarkastaja Markku Rohunen.

Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnasta ja myyntiluvista vastaa Turun kaupungin alueella vs. terveystarkastaja Jenni Vaarno.

Turun Ympäristöterveys
Puutarhakatu 1, 3. krs
20100 TURKU

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista ja tukkumyynti ilmoituksen varaista toimintaa. Vähittäismyyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta toiminnanharjoittajan kotikunnalta. Tukkumyynti-ilmoitus tehdään myyntipaikan sijaintikunnalle. Hakemukseen on liitettävä tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma ja erityistapauksissa myös myyntipaikan pohjapiirustus.

Sähköinen ja paperinen hakemuslomake sekä omavalvontasuunnitelman malli löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön Yritys Suomi-sivuilta. Elinkeinonharjoittajien kannattaa täyttää hakemus sähköisesti. Sähköinen hakemus ohjautuu automaattisesti myyntiluparekisteriin ja toimipisteen sijaintikunnalle. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava myös lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta (mm. myyntipisteiden lukumäärän muutoksesta) ja myynnin lopettamisesta kunnalle. Turussa myyntiluvat käsittelee Turun Ympäristöterveys.

Muiden tupakkalaissa säädettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi tupakointivälineiden tai tupakan vastikkeiden, myyntiin ei tarvita myyntilupaa. Niiden myynnissä on kuitenkin huomioitava tupakkalain sääntely esimerkiksi omavalvonnan ja markkinointikiellon suhteen.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu. Tupakan vähittäismyyntiluvan haltijoilta tullaan myös perimään vuosittainen valvontamaksu. Turun kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt maksujen suuruudesta 27.11.2018.

 

 

Tupakkatuotteiden jäljitettävyysvaatimukset tulevat voimaan 20.05.2019

Tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmää koskeva sääntely tulee voimaan porrastetusti 20.05.2019 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa sääntely koskee savukkeita ja kääretupakkaa ja toisessa vaiheessa (20.05.2024 alkaen) kaikkia muitakin tupakkatuotteita.

Kaikilla savukkeiden ja kääretupakan toimitusketjuun kuuluvilla (myös vähittäismyyjät) on oltava tunnistekoodit 20.05.2019 alkaen. Tunnistekoodit on haettava sekä toiminnanharjoittajalle (talouden toimijan tunnistekoodi), että toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi) toukokuun 2019 aikana. Koodit ilmoitetaan kunnan viranomaiselle, joka lisää ne vähittäismyyntirekisteriin. Tukku ei voi myydä savukkeita ja kääretupakkaa 19.07.2019 jälkeen ellei kyseisiä koodeja ole haettu. Koodien hakeminen ja vastaanottaminen on maksutonta.

Ohjeita ja linkki tunnistekoodien hakemiseen löytyy Valviran nettisivulta
https://www.valvira.fi/-/tupakkatuotteiden-jaljitettavyysvaatimukset-tulevat-voimaan-20-5-2019

Turun kaupungin osalta tunnistekoodit ja tupakkaluvan numero tulee ilmoittaa sähköpostitse satu.ylhainen@turku.fi