Vuodeosastot

Turun kaupunginsairaalan vuodeosastot vastaavat sisätautien, neurologian sekä geriatrian palvelujen tarjoamisesta turkulaisille. Osastoilla hoidetaan kaikkia sisätautialaan kuuluvia sairauksia. Lisäksi jokaisella osastolla on oma erikoissairaanhoidollinen painopistealueensa. Potilaat ovat yleensä aikuis- ja vanhuspotilaita.

Vierailuaika

Kaupunginsairaalan vuodeosastojen vierailuajat löytyvät osastojen omilta sivuilta.

Kaupunginsairaalan vuodeosastoilla 22 ja 24-27 toteutetaan akuuttisairaanhoitoa. Potilaan kuntoutumista tukeva työote on mukana kaikessa toiminnassa. Potilaan oman terveydentilansa edistämistä tuetaan antamalla potilaalle mahdollisuus selviytyä itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Toiminnan vajavuutta tarkastellaan voimavaralähtöisesti, jolloin toimintaan kuuluu potilaan ohjaus ja tukeminen.

Osasto 22 erityisalueena on sydänpotilaiden hoito. Sydänvalvontahuoneessa voidaan hoitaa ja valvoa tehokkaasti potilaiden keskeisimpiä elintoimintoja; kuten sydämen rytmiä, verenpainetta, elimistön hapensaantia ja eritystoimintaa. Osastolla annettavaan hoitoon liittyy varsinaisten hoitotoimenpiteiden lisäksi diagnostiikka, lisätutkimukset, kuntoutus, itsehoidon tukeminen, kivunhoito ja neuvonta kunkin potilaan yksilöllisistä tarpeista lähtien. Lisäksi osastolla tehdään sähköisiä rytminsiirtoja, joihin potilaat tulevat ennalta sovitusti.

Osasto 24 erityisosaamisalueet ovat diabetes- ja munuaispotilaiden hoito. Osastolla hoidetaan yli 40-vuotiaat ja uudet tyypin 2 diabeetikot, samoin työikäiset ja vanhukset, joiden diabetes vaatii sairaalahoitojakson. Munuaispotilaista hoidetaan sairaalahoitoa vaativat iäkkäät akuuttia tai kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat sairaalahoitoa vaativat potilaat, jotka eivät tarvitse akuutisti dialyysia.

Vuodeosastot 25 ja 26 hoitavat potilaita, jotka äkillisesti sairastuttuaan tarvitsevat sairaalahoitoa. Osastot ottavat myös jatkohoitoon potilaita Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, jos kotiutuminen sieltä ei suoraan ole mahdollista.

Osasto 27 erityisalueena ovat hematologisia sairauksia sairastavien potilaiden hoito sekä kuntoutus. Osastolla on myös polikliinistä toimintaa. Potilaat tulevat osastolle erilaisiin hematologisiin tutkimuksiin, verensiirtoihin sekä hoitoinfuusioihin.

Hygieniasyistä omien vaatteiden ja petivaatteiden ym. käyttö on osastoilla kielletty eikä osastoilla ole suotavaa säilyttää rahaa tai arvoesineitä. Sairaala ei vastaa kadonneesta omaisuudesta ja sen vuoksi toivomme omaisten vievän ylimääräiset rahat, arvoesineet ja vaatteet kotiin. Omat tossut tai sisäkengät sekä oma partakone on kuitenkin hyvä ottaa mukaan. Osastoilla ei ole mahdollisuutta omien ruokien kylmäsäilytykseen eikä lämmittämiseen.

Toimipisteet

Toimipisteet
Aukioloajat: 

Vierailuaika klo 13.00 - 19.00.

Osasto 22, sydänpotilaiden hoito

turkulaiset, lääkärin lähetteellä

Erityisalueena on sydänpotilaiden hoito. Sydänvalvontahuoneessa voidaan hoitaa ja valvoa tehokkaasti potilaiden keskeisimpiä elintoimintoja; kuten sydämen rytmiä, verenpainetta, elimistön hapensaantia ja eritystoimintaa. Lisäksi osastolla tehdään sähköisiä rytminsiirtoja, joihin potilaat tulevat ennalta sovitusti.

Aukioloajat: 

Vierailuaika klo 13.00 - 19.00. Sydänvalvontahuoneessa tulee vierailujen olla lyhyitä (n. 15 min), eikä mielellään kerralla kahta vierailijaa enempää.

Osasto 24

turkulaiset, lääkärin lähetteellä
Aukioloajat: 

Vierailuaika klo 13.00 - 19.00

Aukioloajat: 

Vierailuaika klo 14.00 - 19.00

Potilaan vointia ja hoitoa koskevat puhelut suositellaan soitettavan klo 13.00 jälkeen

Osasto 27

turkulaiset, lääkärin lähetteellä
Aukioloajat: 

Vierailuaika klo 13.00 - 18.00.