Sosiaalinen luototus

Neuvonta ja ajanvaraus henkilökohtaiselle käynnille

 • ma ja pe klo 9.00-11.00
  p. 040 638 3746

Neuvonta sosiaalisesta luototuksesta yleisesti

 • Asiakasneuvonta ja etuuskäsittely, infopiste
  Linnankatu 23
  ma-ke ja pe klo 9-15, to klo 9-14
   
 • Asiakasneuvonta ja etuuskäsittely, puhelinpalvelu
  p. 02 262 5001
  ma-ke ja pe kello 9-15.30, to kello 9-14
   
 • Sosiaalipalvelujen asiakasneuvonnan chat
  ma-pe klo 9-11

Sosiaalisin perustein myönnettävä luototus on yksi vaihtoehto ratkaista taloudellisia ongelmia, estää ylivelkaantumista ja syrjäytymistä sekä tukea itsenäistä pärjäämistä yhteiskunnassa.

Sosiaalista luottoa voivat hakea pienituloiset ja vähävaraiset turkulaiset, joilla ei ole

 • mahdollisuutta selviytyä nykyisten lainojen hoitomenoista ilman syvempää velkaantumista,
 • mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esimerkiksi puuttuvien vakuuksien tai luottohäiriömerkinnän vuoksi,
 • riittävästi tuloja ja varallisuutta menojen kattamiseen säästämällä kohtuuajassa,
 • mahdollisuutta saada avustusta tai muuta rahoitusta.

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Se ei vaikuta hakijan mahdollisuuteen saada toimeentulotukea. Sosiaalisen luoton myöntäminen perustuu aina asiakaskohtaiseen harkintaan.

Sosiaalisen luoton lainamäärä on vähintään 200 euroa ja enintään 15 000 euroa. Laina-aika on korkeintaan viisi vuotta. Luotosta peritään Suomen Pankin vahvistama viitekorko.

Luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi:

 • talouden hallintaan,
 • velkakierteen katkaisemiseen,
 • kodin hankintoihin,
 • kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen,
 • asumisen turvaamiseen tai
 • sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

Sosiaalista luottoa ei kuitenkaan myönnetä, jos

 • hakijalla on velkaa yli 15 000 euroa,
 • hakijan maksuvara ei riitä luoton hoitamiseen,
 • hakijan taloudellinen tilanne ei ole riittävän vakiintunut,
 • hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta,
 • hakijalla on realisoitavissa olevaa varallisuutta.
Asiasanat: