Suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset toimikaudella 2018

 • 6.2.2018 klo 17.00
 • 20.3.2018 klo 17.00
 • 17.4.2018 klo 17.00
 • 22.5.2018 klo 17.00
 • 4.9.2018 klo 17.00
 • 2.10.2018 klo 17.00
 • 20.11.2018 klo 17.00
 • 4.12.2018 klo 17.00

 

Kokoukset toimikaudella 2019

 • 5.2.2019 klo 17.00
 • 12.3.2019 klo 17.00
 • 9.4.2019 klo 17.00
 • 4.6.2019 klo 17.00

Suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston tehtävänä on huolehtia lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.