Suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset toimikaudella 2017 - 2018

 • to 23.8.2017 klo 17.00 Perehdytystilaisuus
 • 29.8.2017 klo 17.00
 • 26.9.2017 klo 17.00
 • 7.11.2017 klo 17.00
 • 14.11.2017 klo 17.00, ylimääräinen kokous
 • 12.12.2017 klo 17.00
 • 6.2.2018 klo 17.00
 • 13.3.2018 klo 17.00
 • 17.4.2018 klo 17.00
 • 22.5.2018 klo 17.00
 • tarvittaessa 5.6.2018 klo 17.00
   

Suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston tehtävänä on huolehtia lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.