Suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset toimikaudella 2017 - 2018

  • 7.2.2017 klo 17.00
  • 14.3.2017 klo 17.00, jaoston avoin kokous, aiheena Turun kaupungin lukiokoulutus, kokouspaikkana Vimma, Aurakatu 16
  • 25.4.2017 klo 17.00
  • 16.5.2017 klo 17.00
  • 6.6.2017 klo 17.00
  • to 23.8.2017 klo 17.00 Perehdytystilaisuus koskien lukio- ja ammattiopetusta, Katedralskolan i Åbo
  • 29.8.2017 klo 17.00
  • 26.9.2017 klo 17.00
  • 7.11.2017 klo 17.00
  • 12.12.2017 klo 17.00

Suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston tehtävänä on huolehtia lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.