Suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset toimikaudella 2018

  • 6.2.2018 klo 17.00
  • 20.3.2018 klo 17.00
  • 17.4.2018 klo 17.00
  • 22.5.2018 klo 17.00
  • 4.9.2018 klo 17.00
  • 2.10.2018 klo 17.00
  • 20.11.2018 klo 17.00
  • 4.12.2018 klo 17.00

Suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston tehtävänä on huolehtia lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.