Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset toimintakaudella 2018– 2019

 •  6.2.2018
 •  20.3.2018
 •  24.4.2018
 •  29.5.2018
 •  28.8.2018
 •  9.10.2018
 •  13.11.2018
 •  11.12.2018
 • 12.2.2019 klo 18:00
 • 26.3.2019 klo 17:00
 • 23.4.2019 klo 17:00
 • 28.5.2019 klo 17:00

 

 

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston tehtävänä on huolehtia suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.