Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto

Kokousasiakirjat

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa viidentenä kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset toimintakaudella 2017 – 2018

 • 1.3.2017
 • 5.4.2017
 • 31.5.2017
 • 10.10.2017
 • 14.11.201
 • 12.12.2017
 •  6.2.2018
 •  20.3.2018
 •  24.4.2018
 •  29.5.2018
 •  28.8.2018
 •  9.10.2018
 •  13.11.2018
 •  11.12.2018

 

 

Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston tehtävänä on huolehtia suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.