Äldrerådet

Ota vanhusneuvostoon yhteyttä

Lisätietoja

Kanal för delaktighet och påverkan som är avsedd för Åbobor över 65 år

Äldrerådet

Äldrerådet granskar olika ärenden ur äldre personers synvinkel och är ett samarbetsorgan för staden och de pensionärs- och äldreorganisationer som är verksamma inom stadens område.

Äldrerådet gör motioner och framställningar samt ger utlåtanden i ärenden som gäller åldringar och äldre stadsbor. Äldrerådet syftar till en samverkan mellan de olika myndigheterna, den äldre befolkningen och de organisationer och offentliga samfund som representerar den äldre befolkningen.

Äldrerådets verksamhet grundar sig på lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

Målet är att utveckla ett serviceutbud som motsvarar de äldres behov i en tvåspråkig stad. Även planeringen och byggandet av miljön uppmärksammas så att de begränsningar som åldern medför beaktas i planläggningen och i allt offentligt byggande. Målet för verksamheten är att förbättra den äldre befolkningens möjligheter att klara sig och på ett jämställt sätt delta i samhället.

Ytterligare information:

Jäsenet 2015-2016

Järjestöjäsenet

JäsenVarajäsen
Mirja Kautonen
Turun Seudun Vanhustuki ry
Kaija Kjessling
Turun Työväen Eläkeläiset ry
Marjatta Sinervo
varapuheenjohtaja
Pohjoisen Turun Eläkkeensaajat ry
Rauni Laine
Itä-Turun Eläkkeensaajat ry

Seppo Leivo
Turun kansalliset seniorit ry

Soile Ojanperä
Eläkeliiton Turun yhdistys
 

Hannu Mäkilä
Aarnen talli
Risto Saari
Valiton Eläkkeensaajat - Turku ry
Tarja Lessig
Ikinuoret Eläkkeensaajat ry
Rauno Mäkinen
Turun Eläkeläiset ry
Pekka Paatero
Turun Sotaveteraanit
Matti Rantanen
Paattisten - Vahdon Sotaveteraanit ry
Leif Westerén
Åbo sv. pensionärsklubb r.f.
Solveig Basilier
Svenska Seniorer i Åboland r.f.

Marjut Aalto
V-S Muistiyhdistys ry

Soili Rantanen
SPR, Turun osasto

Luottamushenkilöt

JäsenVarajäsen
Ulla-Maija Vierimaa
puheenjohtaja
Aila Harjanne
Raili EngdahlPäivi Pietari
Heidi HaapalaJoni Lähteenmäki
Marko LaaksoSeppo Koski
Veikko LehtonenRaili Meltovaara