Ungdomsnämnden

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet den på mötet följande veckans torsdag.

Sammanträden våren 2018

 • 25.1 kl. 18.15
 • 1.3 kl. 18.15
 • 22.3 kl. 18.15
 • 26.4 kl. 18.15 + seminarium
 • 17.5 kl. 18.15
 • 14.6 kl. 18.15

Sammanträden hösten 2018

 • 30.8 kl. 18.15 + seminarium
 • 20.9 kl. 18.15
 • 25.10 kl. 18.15
 • 15.11 kl. 18.15
 • 13.12 kl. 18.15

Ungdomsnämnden beslutar bland annat om bidrag som delas ut till föreningar och verksamhetsgrupper för unga samt om priser vid ungdomslokaler och lägerområden.

Till ungdomsnämnden hör 13 myndiga medlemmar och lika många personliga ersättare som valts ut av stadsfullmäktige.

Föredragande i nämnden är fritidssektorns direktör Minna Sartes. Nämndens sekreterare är Outi Kari-Granfors.

Nyckelord: