Tillgänglighetsombudsmannen

Åbonejdens tillgänglighetsombudsman 
Jaana Solasvuo
 
 
Tfn: 050 501 1507
 
Växel:02 330 000

Tillgänglighet möjliggöt smidig rörlighet och deltagande i vardagslivet: boende, studier, kultur och fritidsintressen.

I Åbonejden ansvarar Jaana Solasvuo om tillgänglighetsfrågor. I området ingår förutom Åbo även Lundo, Masko, Nådendal, Pemar, Reso och Sagu.

Kommunerna har gjort ett avtal om de tjänster som tillgänglighetsombudsmannen erbjuder. Avtalet säkerställer att alla kommuner har samma tjänster tillgängliga. I tillgänglighetsombudsmannens uppgifter ingår:

  • söka upp, förmedla och producera allmän samt teknisk information om tillgänglighet och avlägsnande av hinder
  • utbilda, ge råd och handleda i alla frågor om tillgänglighet
  • påbörja och upprätthålla kontakt med kommunala och privata planerare, byggare och användare och andra parter.
  • främja metoder som verkställer tillgänglighetsprojekt (planering, byggande och upprätthållande)
  • skapa och upprätthålla internationella, nationella och lokala nätverk mellan organisationer som arbetar för tillgänglighet  
  • skapa fungerande system för stadens förvaltning som arbetar för att undvika, kartlägga och avlägsna hinder