Djurskydd

Mer information

Övervakningsuppgifter i enlighet med djurskydds- och djursjukdomslagen sköts i Åbo, Reso, Nådendal och Rusko av övervakningsveterinären, tfn 044 907 3854.

Åbo stads djurhem fungerar som stöd för övervakningsveterinären. Förutom att djurhemmet tar hand om hittedjur sköter det även om sällskapsdjur och vilda djur som tagits in av djurskyddsskäl.

Övervakningsveterinären sköter särskilt djurskyddsövervakningen för sin egen region samt ger vid behov råd i djurskyddsfrågor.

Kontakta övervakningsveterinären eller polisen om du misstänker att ett djur blir dåligt behandlat.

Övervakning av djurskyddet

Djurskyddslagen har som syfte att skydda djur på bästa möjliga sätt från lidande, smärta och vånda. Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur. Djur ska behandlas väl och de ska inte behöva lida. Dessutom ska djurens hälsa upprätthållas och deras beteendebehov och fysiologiska behov beaktas.

Djurskyddsinspektioner utgående från misstanke

I situationer då det finns orsak att misstänka att ett djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddlagen har djurskyddsmyndigheten rätt att göra en djurskyddsinspektion utgående från misstanken. Åtgärderna som tas efter inspektionen fastställs enligt hur allvarliga överträdelser det är frågan om.

Mer information