Företagsparkering

Företagsparkering tillämpas i sju olika områden. De är belägna i centrala staden, Port Arthur, Norrstan, på Universitetsbacken samt vid Samppalinna och ÅUCS. Samma områdesindelning gäller också boendeparkering.

Förutsättningar

Villkor för företagsparkering:

  • Företagets verksamhetsställe är beläget inom det aktuella området och över detta finns ett intyg från fastighetsägaren att förete (under 1 mån gammalt).
  • enligt fordonsregistret ägs eller innehas fordonet av företaget eller dess anställd.
  • Tillhör bilen en anställd ska det visas upp intyg över arbetsförhållandet samt över det att arbetsgivaren erlägger ersättning för användning av bilen i arbetet.
  • max 3 tillstånd / verksamhetsställe
  • max 3 fordon / tillstånd

Tillståndet kan innehålla registernummer för tre fordon men åt gången kan det användas i bara ett av dessa. Tillståndet ska placeras väl synligt innanför vindrutan. Parkeringsplatser anvisade för företagsparkering är särskilt utmärkta med skyltar; boende- och företagsparkering omfattar inte alla platser på området.

Giltighetsperiod

  • 1.11 - 31.10 (1 år)

Pris

  • € 350

Kundkontakt

Åboservicen, kundservice

Puolalagatan 5 (1 vån.)
tfn 02 262 4565
e-post asukaspysakointi@turku.fi

 

Nyckelord: