Ansökan om dagvård och förskoleundervisning

Ansökan om dagvård eller förskoleundervisning görs elektroniskt

Kontaktuppgifter

Småbarnspedagogiska verksamhetens serviceenhet
Puolalagatan 5
20100 Åbo

Kundrådgivning på vardagar kl. 9.00 – 15.00.
Tel: 02 262 5610.

Småbarnspedagogiska verksamhetens chatt

En elektronisk dagvårdsansökan lämnas in senast 4 månader innan dagvården inleds. Ifall familjen på grund av arbete eller studier har ett akut dagvårdsbehov som inte har kunnat förutses, är ansökningstiden två veckor. Då ska ansökan lämnas in så fort som möjligt.

Ansökningsinstruktioner:

 • Med dagvårdsansökan kan du ansöka om kommunal dagvårdsplats eller servicesedel till privat daghem. Observera att trefamiljsdagvård inte erbjuds inom svenskspråkig småbarnspedagogisk verksamhet.
   
 • Innan du gör din ansökan behöver du fundera ut tre olika dagvårdalternativ.Välj område och kryssa i de daghemsalternativ som du önskar.
   
 • Ansökan om privat dagvård med servicesedel görs via stadens elektroniska ansökningssystem. Ansökan om privat dagvård med privatvårdsstöd görs direkt till privat familjedagvårdare, gruppfamiljedagvårdare eller privata daghem. Observera att gruppfamiljedagvård inte erbjuds inom svenskspråkig småbarnspedagogisk verksamhet.

Anmälan till förskoleundervisning

 •  Förskoleinfo 2017-2018 (pdf)
   
 • Barnet anmäls till sin närförskola enligt familjens hemadress. Observera att förskoleverksamheten som ordnas i samband med skolorna hör till småbarnspedagogisk verksamhet och anmälan riktas då till den dagvårdsenhet som förskolan lyder under. T.ex. Cygnaeus förskola: Östra svenska dagvårdsenheten.