Svenskspråkig småbarnspedagogik i Åbo

Kontaktuppgifter

Serviceenheten vid småbarnspedagogiska verksamheten

Kundrådgivning tel. 02 262 5610
vardagar kl. 9.00–15.00

Småbarnspedagogiska verksamhetens chatt

Växel tel. 02 330 000
varhaiskasvatus@turku.fi

Besöksadress:

Åboservicen
Puolalagatan 5

Plan för småbarnspedagogik 2017

I Åbo stad finns kommunala och privata daghem och en svenskspråkig kommunal familjedagvårdare också privat familjedagvård.

Svenskspråkig kommunal småbarnspedagogik ordnas i

Daghemmen är öppna kl. 7.00–17.00 och vid behov kl. 6.00–18.00.

Kvällsvård på svenska erbjuds vid Braheskolan. Behovet av skiftesdagvård bestäms enligt vårdnadshavarnas arbetstid. I staden finns ett daghem Kaskenmäen päivähoitoyksikkö (finskspråkigt) som erbjuder veckoslutsvård.

Om ditt barn har behov av specialdagvård, ta kontakt med serviceenheten.

Alla de kommunala daghemmen är listade enligt stadsdel och i samband med dem presenteras den verksamhet som erbjuds av daghemmen.

Privata daghem

I Åbo finns privata daghem som erbjuder småbarnspedagogik med servicesedel och/eller privatvårdsstöd.

För vem erbjuds svenskspråkig småbarnspedagogik

Svenskspråkig dagvård ordnas för svenskspråkiga och tvåspråkiga barn. Stöd för svenskspråkiga föräldrar är viktigt för barnets språkutveckling och språkidentitet. Specialdagvård ordnas i Centrums svenskspråkiga dagvårdsenhets  integrerade grupp. Dessutom finns en konsultativ svenskspråkig specialbarnträdgårdslärare för svenskspråkiga grupper.

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolan

dagvård, kvällsvård till kl. 22.00 ( from. 1.8.2015) ,förskola

Päivähoitoa 0-6-vuotiaille, iltahoito klo 22 asti

Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Telefon:

Sinikka Sihvo-Viemerö 040 647 3576
Nicke Wulff 040 670 4248
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Päiväkoti Äppelbo
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

mån - fre 07:00 - 17:00

Telefon:

040 455 7481

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Päiväkoti Folkhälsan Gunghästen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

mån - fre 07:00 - 17:00

Telefon:

Daghemmet Folkhälsan Gunghästen 044 788 6043

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Päiväkoti Folkhälsan Kastanjen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

mån - fre 07:00 - 17:00

Telefon:

(02) 232 3462

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Sateenkaarikoto Oy/ Lyckobo
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

mån - fre 07:00 - 17:00

Telefon:

0400 556 523

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Villa Solaris, ruotsinkielinen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

mån - fre 07:30 - 16:45

Telefon:

0400 283 880
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

mån - fre 06:30 - 17:00

Telefon:

(02) 262 5876
(02) 330 000
Viveka Erlund 050 396 7153
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

mån 06:30 - 17:30
tis - fre 06:30 - 17:00

Telefon:

Den östra svenskspråkiga dagvårdsenheten (Daghemmet Kuratorsstigen 7) (02) 262 9546
Nina Rosenberg 050 432 3689
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Svenska dagvårdsenheten i Centrum, Skolgatan 10

Svenskspråkig småbarnsfostran / Daghemmet Skolgatan 10.
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat

Öppettid

mån - fre 06:30 - 17:00

Telefon:

040 583 9636
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Verkanappulat Knatteskär
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

mån - fre 07:00 - 17:00

Telefon:

050 407 0353