Inskrivning till skolan

Besöksdagen för nya ettor i de svenskspråkiga skolorna är

  • torsdagen den 9 maj 2019 kl. 14.00 - 15.00 vid Cygnaeus skola, Mariegatan7, Braheskolan, Djupdikesvägen 27, Sirkkala skola, Sirkkalagatan 20 och Sirkkalabackens skola, Österlånggatan 19

I Åbo tillämpas i huvudsak närskoleprincipen. Det betyder att elevens skola bestäms enligt elevens adress.

Genom att klicka på länken och skriva in din adress i sökfältet, ser du till vilket elevupptagningsområde ditt barn hör.

Stadens elevupptagningsområden, svenska skolor åk 1–6

Eleven kan också söka sig till en skola i ett annat elevupptagningsområde. Ifall elevens lågstadium inte hör till elevens elevupptagningsområde, bestäms elevens högstadium enligt lågstadiet.

Från årskurs 1 kan man studera på en klass med särskild inriktning. Klasser med särskild inriktning som börjar från årskurs 1 är språkklasser och språkbadsklasser. Språkbadsklasser och klasser med särskild inritkning finns endast i finskspråkiga skolor.

På sidan om Klasser med särskild inriktning finns information om dessa klasser samt klasser med särskild inriktning som börjar från årskurs 3.

Nyckelord: