Skolornas kontaktinformation

Mer information

Grundläggande undervisning ges i Åbo i 5 svenskspråkiga skolor:

  • Braheskolan
  • Cygnaeus skola
  • Sirkkala skola
  • Sirkkalabackens skola
  • S:t Olofsskolan

Grundläggande undervisning ges i Åbo också i 33 finskspråkiga skolor. Därtill ges undervisning på engelska i den internationella skolan i Åbo, Turku International School.

Grundskolor som erbjuder undervisning på svenska (se lokaliteter nedan):

Mer information

Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolan

Elever i årskurs1–2
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Services språk: 
Svenska

Pris

Öppettid: 

Daghemmet har öppet 07.00–17.00 (vid behov 06.00–18.00)
Kvällsvård till kl.22.00

Telefon:

040 647 3576
040 670 4248
(02) 330 000

Cygnaeus skola

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Services språk: 
Svenska

Pris

Telefon:

(02) 262 9291
(02) 330 000
(02) 262 9291
(02) 330 000

S:t Olofsskolan

Elever i årskurs 7-9

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Services språk: 
Svenska

Pris

Telefon:

(02) 262 9245
050 432 3662
(02) 330 000
(02) 262 9245
050 432 3662
(02) 330 000

Sirkkala skola

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Services språk: 
Svenska

Pris

Telefon:

050 432 3658
(02) 330 000
050 432 3658
(02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Services språk: 
Svenska

Pris

Telefon:

(02) 262 9234
(02) 330 000
(02) 262 9234
(02) 330 000