Skolornas kontaktinformation

Mer information

Grundläggande undervisning ges i Åbo i 5 svenskspråkiga skolor:

Grundläggande undervisning ges i Åbo också i 33 finskspråkiga skolor. Därtill ges undervisning på engelska i den internationella skolan i Åbo, Turku International School.

Grundskolor som erbjuder undervisning på svenska (se lokaliteter nedan):

Mer information

Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolan

1.–2. luokat
Öppettid: 

Daghemmet har öppet 07.00–17.00 (vid behov 06.00–18.00)
Kvällsvård till kl.22.00

Cygnaeus skola

1.- 6. luokat

S:t Olofsskolan

7.-9. luokat

Sirkkala skola

1.- 6. luokat