Skolor och service

Mer information

Grundläggande undervisning ges i Åbo i 5 svenskspråkiga skolor:

  • Braheskolan
  • Cygnaeus skola
  • Sirkkala skola
  • Sirkkalabackens skola
  • S:t Olofsskolan

Grundläggande undervisning ges i Åbo också i 31 finskspråkiga skolor. Därtill ges undervisning på engelska i den internationella skolan i Åbo, Turku International School.

Grundskolor som erbjuder undervisning på svenska (se lokaliteter nedan):

Mer information

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolan

Elever i årskurs1–2
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Cygnaeus skola

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

S:t Olofsskolan

Elever i årskurs 7-9

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Sirkkala skola

Elever i årskurs 1-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska