Maten i skolan och matsedel

Eleven får kl. 10–12 varje skoldag en varm måltid som täcker ca en tredjedel av det dagliga näringsbehovet.

Skolornas matlistor finns på Arkea Kostservice webbsidor:

Mellanmål

Arkea Kostservice säljer mellanmål i de högstadier och gymnasier i Åbo stad, i vilka försäljning av mellanmål är tillåtet. Information om skolor, mellanmål och betalningsalternativ finns på Arkea Kostservice webbsida.

Eleven erbjuds specialdiet på medicinska och religionsetiska grunder.

Specialdieter i skolorna

Specialdieter kan fås på grund av födoämnesallergi eller överkänslighet för vissa födoämnen, religiösa eller andra etiska skäl.

Behovet av specialdiet utvärderas i skolhälsovården. Om eleven behöver specialdieter på grund av medicinska skäl, bör vårdnadshavarna vara i kontakt med skolans hälsovårdare årligen.

Om eleven behöver specialdiet på grund av religiösa eller andra etiska skäl, bör eleven eller vårdnadshavaren fylla i bifogad, undertecknad anmälan om etisk diet och föra den till klassföreståndaren. Denna överlämnar sedan blanketten till skolans kökspersonal.

I läroanstalterna är det möjligt att på etiska grunder få vegetarisk diet bestående av mjölprodukter och ägg dvs. lakto-ovovegetarisk diet. Helt vegetabilisk diet bör diskuteras separat med kostexpert.

Anmäld specialdiet bör efterföljas regelbundet.