Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas för elever i årskurs 1 och 2 samt för elever i andra årskurser som får specialundervisning.

Verksamhet

Verksamheten ordnas på vardagar under skolåret.

Verksamhetsställen finns runtom Åbo. Eftermiddagsverksamhet ordnas kl. 11.00–17.00 och morgonverksamhet kl. 7.30–10.00. Morgonverksamhet ordnas i mindre omfattning och till morgonverksamhet ansöker man genom en separat ansökan.

Avgifter

Från och med 1.8.2016 är eftermiddagsverksamhetens kundavgift under alla verksamhetsperioder 110 euro per månad för verksamhet som ordnas kl. 11.00–17.00. För verksamhet som ordnas kl. 11.00–15.00 är avgiften 92 euro per månad. I verksamhetsavgiften ingår ledd verksamhet och material, mellanmål samt försäkring.

På de verksamhetsställen där man ordnar morgonverksamhet är avgiften 40 euro per månad under alla verksamhetsperioder efter 1.8.2016. I morgonverksamheten serveras inte morgonmål.

Skolelevernas för- och eftermiddagsverksamhet är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever i övriga årskurser med specialundervisning.
Anmälan till höstens eftermiddagsverksamhet sker genom Wilma. Till förmiddagsverksamheten ansöks med särskild blankett. Åbo stads bildningssektor koordinerar skolelevernas för- och eftermiddagsverksamhet.

Lokaliteter

Lokaliteter

Aunelan koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.-2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Aunela skolas eftis 044 907 2982
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

På skoldagar

mån - fre 11:00 - 17:00

Braheskolan

Svensk språkig eftis för 1. och 2.

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 788 3717
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Folkhälsan
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Services språk: 
Svenska

Öppettid

På skoldagar

mån - fre 12:00 - 17:00

Cygnaeus skola

Ruotsinkielinen iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 506 6685
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Folkhälsan
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

På skoldagar

mån - fre 12:00 - 17:00

Folkhälsans Sirkkala eftis

Svensk språkig eftis för 1. och 2.

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 341 5216
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Folkhälsan
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Öppettid

På skoldagar

mån - fre 12:00 - 17:00

Haarlan koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2984
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimilala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

På skoldagar

mån - fre 11:00 - 17:00

Hannunniitun koulu, Kohmon yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 154 7940
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Hepokullan koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Hirvensalo ungdomsutrymme

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 512 2240
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Ilpoisten koulu

Iltapäivätoimintaa Ilpoisten koulun 1.-2. luokkien oppilaille.

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 044 907 2959
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Kähärin koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 834 0536
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Lounais-Suomen Martat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - ons 11:00 - 17:00
fre 11:00 - 17:00

Kärsämäen koulu, Pallivahan yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala

Kerttulin koulu

iltapäiväkerho alueen koululaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2989
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala

Kråkkärrets ungdomsutrymme

Iltapäiväkerho alueen 1.-2.-luokkalaisille ja Varissuon kansainvälisen koulun oppilaille

Telefon:

044 907 2996
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska
Engelska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Kråkkärrets ungdomsutrymme

iltapäiväkerho alueen 1. - 2. -luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2996
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Lausteen koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2968
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Luolavuoren koulu, Luolavuoren yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 834 0296
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Lounais-Suomen Martat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Luostarivuoren koulu, Martin yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.-2.-luokkalaisille

Iltapäiväkerhotoimintaa järjestävät Martat (p. 050 409 9046) sekä TPS (040 702 8610).

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 409 9046
040 702 8610
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Martat
TPS
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Moision koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2973
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Nummenpakan koulu, Halisten yksikkö

Iltapäiväkerho alueen koululaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 486 2778
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Turun urheiluliitto, Jumppala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala

Nummenpakan koulu, Halisten yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 341 7620
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Seurakuntayhtymä
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

På skoldagar

mån - fre 11:00 - 17:00

Nummenpakan koulu, Nummen yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2993
bo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Pääskyvuoren koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 834 0521
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Lounais-Suomen Martat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Paattisten koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 702 8610
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
TPS-juniorijalkapallo
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Pallivahan koulu, Kärsämäen yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2967
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Pansio ungdomsutrymme

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 238 1595
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Happy Kids
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Steinerskolas eftis

Koululaisten iltapäiväkerho Steinerkoulun oppilaille

 

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

(02) 273 4777
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Turun Steinerkoulu
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala

Teräsrautela skolas eftis

Koululaisten iltapäiväkerho Teräsrautelan oppilaille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

044 907 2994
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Topeliuksen koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille, Puolalan koulun väistötila 1.8.2018 alkaen, Wilmassa näkyy nimellä Juhana herttuan koulu

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Turun Lyseon koulu

Iltapäiväkerho alueen 1.–2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Morgon- och eftermiddagsverksamhet (02) 262 5602
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Ungdomens konst- och aktivitetshus Vimma

Iltapäiväkerho alueen 1.-2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 554 6122
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Vähä-Heikkilän koulu, Vähä-Heikkilän yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.-2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

040 702 8610
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
TPS Juniorijalkapallo ry
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00

Vasaramäen koulu, Lehmustien yksikkö

Iltapäiväkerho alueen 1.-2.-luokkalaisille

Jos sinulla on kysyttävää aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen, ota yhteyttä

maksuasioissa puh. 02 -262 5604 ja muissa asioissa puh. 02-262 5602

arkisin 9.00–11.30 ja 14.00-15.00 tai aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

050 834 0958
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Lounais-Suomen Martat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

mån - fre 11:00 - 17:00