Gymnasier och specialprogram i Åbo

Mer information

Åbo stad erbjuder gymnasieutbildning i sex finskspråkiga gymnasium (undervisning dagstid) och ett kvällsgymnasium. (se lokaliteter nedan):

Svenskspråkig gymnasieundervisning ges i Katedralskolan i Åbo samt engelskspråkig undervisning i Åbos internationella skola.

Utöver stadens gymnasium erbjuder Turun normaalikoulun lukio samt Åbo Steiner-skolans gymnasium.

Specialprogram som erbjuds i Åbo:

Mer information

Lokaliteter

Lokaliteter

Katedralskolan i Åbo

elever (undervisning på svenska)
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Telefon:

040 171 3889
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

Kansliet

mån - fre 08:15 - 14:35

Telefon:

Kansliet 040 173 8915
044 907 2349
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

Kansliet

mån - fre 09:00 - 15:00

Telefon:

Skola sekreteraren 040 841 4719
044 907 4406
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

Kansliet

mån - fre 08:00 - 15:00

Telefon:

Kansliet (02) 262 9317
(02) 629 326
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Fax:

(02) 262 9311
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Pris

Gratis

Öppettid

Kansliet

mån - tors 15:00 - 19:00

Telefon:

044 907 2037
Skola sekreteraren (02) 629 882
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Fax:

(02) 262 9885
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
University of Turku
Ansvarsorganisation: 
University of Turku
Services språk: 
Engelska

Telefon:

0400 523 093

Fax:

(02) 333 7800
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

Kansliet

mån - fre 08:00 - 13:00

Telefon:

050 432 3612
Kansliet (02) 262 9629
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Öppettid

Kansliet

mån - fre 08:00 - 15:00

Telefon:

Kansliet (02) 262 9716
040 187 2131
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Fax:

(02) 262 9725
Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Turun yliopisto
Ansvarsorganisation: 
Turun yliopisto
Services språk: 
Finska

Telefon:

050 357 8848
040 554 0645
Åbo universitets telefonväxel 029 450 1000

Turun Steiner-koulu

Opiskelijoille

Turun Steiner-koulun opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogisiin arvoihin ja ihmiskäsitykseen. Koululla on todistuksenanto-oikeus ja koulusta voi kirjoittaa ylioppilaaksi valtakunnallisissa ylioppilaskokeissa.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Annan
Service producer: 
Turun Steiner-koulu
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Finska

Telefon:

(02) 273 4777
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Service producer: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala

Öppettid

Kansliet

mån - fre 07:30 - 15:15

Telefon:

040 160 2931
Skola sekreteraren (02) 262 9253
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Fax:

(02) 262 9360