Svenskspråkig dagvård och förskoleundervisning

Kontaktuppgifter

Serviceenheten vid småbarnspedagogiska verksamheten

Kundrådgivning tel. 02 262 5610
vardagar kl. 9.00–15.00

Småbarnspedagogiska verksamhetens chatt

Växel tel. 02 330 000
varhaiskasvatus@turku.fi

Besöksadress:

Åboservicen
Puolalagatan 5

Plan för småbarnspedagogik 2017

I Åbo stad finns kommunala och privata daghem och en svenskspråkig kommunal familjedagvårdare också privat familjedagvård.

Svenskspråkig kommunal småbarnspedagogik ordnas i

Daghemmen är öppna kl. 7.00–17.00 och vid behov kl. 6.00–18.00.

Kvällsvård på svenska erbjuds vid Braheskolan. Behovet av skiftesdagvård bestäms enligt vårdnadshavarnas arbetstid. I staden finns ett daghem Kaskenmäen päivähoitoyksikkö (finskspråkigt) som erbjuder veckoslutsvård.

Om ditt barn har behov av specialdagvård, ta kontakt med serviceenheten.

Alla de kommunala daghemmen är listade enligt stadsdel och i samband med dem presenteras den verksamhet som erbjuds av daghemmen.

Privata daghem

I Åbo finns privata daghem som erbjuder småbarnspedagogik med servicesedel och/eller privatvårdsstöd.

För vem erbjuds svenskspråkig småbarnspedagogik