Svenskspråkig småbarnspedagogik i Åbo

Kontaktuppgifter

Serviceenheten vid småbarnspedagogiska verksamheten

Kundrådgivning tel. 02 262 5610
vardagar kl. 9.00–15.00

Småbarnspedagogiska verksamhetens chatt

Växel tel. 02 330 000
varhaiskasvatus@turku.fi

Besöksadress:

Åboservicen
Puolalagatan 5

Plan för småbarnspedagogik 2017

I Åbo stad finns kommunala och privata daghem och en svenskspråkig kommunal familjedagvårdare också privat familjedagvård.

Svenskspråkig kommunal småbarnspedagogik ordnas i

Daghemmen är öppna kl. 7.00–17.00 och vid behov kl. 6.00–18.00.

Kvällsvård på svenska erbjuds vid Braheskolan. Behovet av skiftesdagvård bestäms enligt vårdnadshavarnas arbetstid. I staden finns ett daghem Kaskenmäen päivähoitoyksikkö (finskspråkigt) som erbjuder veckoslutsvård.

Om ditt barn har behov av specialdagvård, ta kontakt med serviceenheten.

Alla de kommunala daghemmen är listade enligt stadsdel och i samband med dem presenteras den verksamhet som erbjuds av daghemmen.

Privata daghem

I Åbo finns privata daghem som erbjuder småbarnspedagogik med servicesedel och/eller privatvårdsstöd.

För vem erbjuds svenskspråkig småbarnspedagogik

Svenskspråkig dagvård ordnas för svenskspråkiga och tvåspråkiga barn. Stöd för svenskspråkiga föräldrar är viktigt för barnets språkutveckling och språkidentitet. Specialdagvård ordnas i Centrums svenskspråkiga dagvårdsenhets  integrerade grupp. Dessutom finns en konsultativ svenskspråkig specialbarnträdgårdslärare för svenskspråkiga grupper.

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolan

dagvård, kvällsvård till kl. 22.00 ( from. 1.8.2015) ,förskola

Päivähoitoa 0-6-vuotiaille, iltahoito klo 22 asti

Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Päiväkoti Äppelbo
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Päiväkoti Folkhälsan Gunghästen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Päiväkoti Folkhälsan Kastanjen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Sateenkaarikoto Oy/ Lyckobo
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Villa Solaris, ruotsinkielinen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk: 
Svenska

Svenska dagvårdsenheten i Centrum, Skolgatan 10

Svenskspråkig småbarnsfostran / Daghemmet Skolgatan 10.
Servicens genomförandesätt och producent: 
Själv producerat

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt och producent: 
Servicesedeltjänster
Service producer: 
Verkanappulat Knatteskär
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Services språk: 
Svenska